Τη σημασία ανάπτυξης εξειδικευμένων ανταγωνιστικών προϊόντων από τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες και την πολυετή εμπειρία της ΕΑΒ σε τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ, Δημήτριος Παπακώστας, σε ομιλία του με θέμα «Έρευνα & Ανάπτυξη Προϊόντων στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία» στο πλαίσιο του Athens Flying Week Aviation Development Conference που πραγματοποιείται σήμερα.

Δείτε περισσότερα.