21/9/1951 – Τα δύο πρώτα αεριωθούμενα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Τ-33Α προσγειώθηκαν στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, παρουσία της ηγεσίας της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και της Αμερικανικής και Βρετανικής Αεροπορικής Αποστολής.

www.haf.gr