19/9/1944 – Η 335 Μοίρα Διώξεως της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας άρχισε να επιχειρεί στο νέο μέτωπο της Ιταλίας, από το αεροδρόμιο Νuονα. Συγκεκριμένα εκτέλεσε έρευνα οδικών αρτηριών, κατά την οποία εντοπίστηκαν εχθρικά φορτηγά, καθώς και κίνηση πλοίων στο λιμάνι του Split της Γιουγκοσλαβίας.

www.haf.gr