Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αρεόπολη.
Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/9/2014, ID: 18926

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr