17/9/1918 – Η 532 Μοίρα Αναγνωρίσεως – Βομβαρδισμού (Στρατιωτική Αεροπορία) εκτέλεσε σύνδεσμο πεζικού τη στιγμή που Απόσπασμα του Στρατού κατέλαβε το ύψωμα Πρεσλάπ.

www.haf.gr