Τη Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Λουτρά Μυτιλήνης.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/9/2014 (Νεογνό από τη Ρόδο στο Ηράκλειο), ID: 18954

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάσο στην Ρόδο.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,7 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.

www.haf.gr