Η ΟΝΕΧ προχώρησε σε μια ακόμα σημαντική συνεργασία, υπογράφοντας σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αεροσκαφών τύπου Τ-6Α, που αφορά στην παροχή απαρτίων του συστήματος ρηναίου τροχού για την καθοδήγηση του αεροσκάφους (Nose Wheel Steering-NWS) για το συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών.

Δείτε περισσότερα.