16/9/1918 – Τα αεροπλάνα της
532 Μοίρας Αναγνωρίσεως – Βομβαρδισμού (Στρατιωτική Αεροπορία) πραγματοποίησαν πολύωρες πτήσεις πάνω από το ύψωμα Πρεσλάπ με κανονισμό βολής και σύνδεσμο πεζικού, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προς κατάληψή του.

16/9/1916 – Αεροπορική ομάδα με επικεφαλής τον Υποπλοίαρχο Αριστείδη Μωραϊτίνη αναχώρησε από το Κερατσίνι για το Μούδρο, προκειμένου να εκπαιδευθεί στη Βρετανική Σχολή που λειτουργούσε εκεί (αεροδρόμιο Μαρς).

www.haf.gr