Το «Παρασκήνιο» τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική του έκδοση, έχει εδώ και καιρό αναφερθεί στη δημιουργία του Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας), στο οποίο θα… συγχωνευτούν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Τ.ΕΘ.Α. (Ταμείο Εθνικής Άμυνας), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Τ.Ε.Σ. (Ταμείο Εθνικού Στόλου) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Τ.Α.Α. (Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας), όπως προβλέπει ο νόμος 4250 (N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 – Άρθρο 18 «Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.)») που ήδη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Δείτε περισσότερα.