Κεντρικό στόχο στην πολιτική του ΥΕΘΑ, αποτελεί η ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα της Ελληνική Αμυντικής Βιομηχανίας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στις αρχές του 2014, η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά, ξεκίνησε την εφαρμογή της κατευθυντήριας πολιτικής με πρώτο βήμα τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας μέσω ενιαίου εθνικού περιπτέρου στις σημαντικές Διεθνείς Εκθέσεις.

Δείτε περισσότερα.