Στο πλαίσιο αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις Σχολές ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ, με παράλληλη αναγνώριση των Σπουδών σε αυτές εξετάστηκε από το ΓΕΕΘΑ η δυνατότητα ίδρυσης εδρών σε ΑΕΙ και η διασύνδεσή τους με τις εν λόγω Σχολές, με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικού έργου, την προώθηση και προβολή των γνωστικών αντικειμένων τους.

Δείτε περισσότερα.