«ΑΕΡΟΜΑΧΙΕΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Η κόντρα έχει ως επίδικο την απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας για την τροποποίηση της ΚΥΑ, αναφορικά με τον τρόπο εκλογής του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, κάτι που, όπως… φαίνεται, για τα ΔΣ των ΠΑΣΟΙΠΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ και ΣΑΣΥΔΑ αποτελεί casus belli. Μάλιστα, σε έκτακτη έκδοση της εφημερίδας «ΝΕΑ του Σ.Α.Σ.» του συλλόγου αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. οι τέσσερις Σύλλογοι (ΠΑΣΟΙΠΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ και ΣΑΣΥΔΑ) σημειώνουν πως εκπροσωπούν περί τα 12.000 μέλη αξιωματικών-υπαξιωματικών και ορφανικών οικογενειών, τα οποία τυγχάνουν και κατά πλειονότητα 90% μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΑ).

Δείτε περισσότερα.