5/9/1942 – Ο Αρχηγός Στόλου της Μεσογείου εξέφρασε με σχετικό σήμα τα συγχαρητήριά του προς τις Ναυτικές και Αεροπορικές Μονάδες, μεταξύ των οποίων ήταν και η 13η Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού, που συμμετείχαν τον Αύγουστο σε ανθυποβρυχιακές αποστολές.

5/9/1922 – Η Ελληνική Αεροπορία, ύστερα από τετραετή σκληρό αγώνα στη Μικρά Ασία, επέστρεψε στο πάτριο έδαφος.

www.haf.gr