Με Διαταγή του ΓΕΕΘΑ  Κ α λ ο ύ ν τ α ι  για κατάταξη στην στην 1η Τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) οι παρακάτω υποψήφιοι, που επέτυχαν την εισαγωγή τους στη Σχολή το  έτος 2014:

file:///C:/Users/fantomas1/Downloads/6%CE%A68%CE%A46-%CE%A3%CE%9D%CE%A8.pdf