Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Ταίναρο.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 0,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 2/9/2014, ID: 19287

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Αθήνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τα Χανιά στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 5,7 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr