Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-415 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Άνδρο.
Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Μεγάρχη,Νεράιδα και Αργυρόμυλο Θεσσαλίας.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αγία Βλαχέρνα.
Εκτελέστηκαν 13 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 24,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 31/8/2014, ID: 19368

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Τ-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 4,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr