26/8/1922 – Τα περισσότερα αεροσκάφη της Στρατιωτικής και Ναυτικής Αεροπορίας εγκατέλειψαν τη Σμύρνη.