25/8/1922 – Ενώ τα Ελληνικά τμήματα, υποχωρώντας συνεχώς, προσέγγισαν τη Σμύρνη, πραγματοποιούνταν οι τελευταίες αναγνωριστικές αποστολές της Στρατιωτικής και Ναυτικής Αεροπορίας από το αεροδρόμιο Καζαμίρ.