Την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στo Κυριάκι Βοιωτίας.
Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Καλαμπάκα.
Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Φάρσαλα.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Κυριάκι Βοιωτίας.
Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 31 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/8/2014 "Μεταφορά νεογνού στην Ελεύσινα, ID: 19590

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από Λήμνο και Κώ στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 4,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr