ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
EΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β΄- ΔΝΣΗ ΠΟΛ ΠΡΣ/ Β5
ΤΜΗΜΑ 4ο
Τηλέφ. 2106592542
Φ.471.11/ ΑΔ. 585150
Σ. 1768
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014
Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Διορισμός Δοκίμων Υπαλλήλων σε Κενές Οργανικές Θέσεις του ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΑ »