Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Πέντε (5) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Αθίκια Κορινθίας.
Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Υλίκη.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μουρίκι Βοιωτίας.
Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 37,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 10/8/2014, ID: 19745

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
Εκτελέστηκε 1 έξοδς και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από Κάρπαθο και Κω σε Ρόδο και Ελευσίνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr