10/8/1922 – Οργανώθηκε νέα Μοίρα, η Ε’ Μοίρα Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας, με έδρα το Ουσάκ, από τον Ανθυπολοχαγό Νικόλαο Δέα, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διοικητής της.

www.haf.gr