9/8/1921 – Η Στρατιωτική Αεροπορία, αναπτύσσοντας σημαντική δράση, αναγνώρισε λεπτομερώς όλες τις γέφυρες του Σαγγάριου, του Καβουντζή και του Μπεϊλίκ και αποτύπωσε τις μεταβολές των οχυρώσεων του αντιπάλου στο Πολατλί και σε όλο το κύριο μέτωπο. Οι αεροπόροι αναγνώρισαν τα Ελληνικά τμήματα και τις δυνάμεις του εχθρού κατά μήκος του ποταμού Γκεούη και από Γιαντζέκιοϊ μέχρι Αλατζίκ, ενώ βομβαρδίστηκαν εχθρικές κατασκηνώσεις, με ενημέρωση παράλληλα της Στρατιάς.

www.haf.gr