4/8/1931 – Ψηφίστηκε ο νόμος 5258, με το οποίο συστάθηκε η Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΜΥ) υπό το Υπουργείο Αεροπορίας. Αποτελούνταν από την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, ένα δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών σ’ όλη τη χώρα και τη Μετεωρολογική Σχολή. Η ίδρυση της συνέβαλε σημαντικά στην βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, αφού μέχρι τότε δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη ενδεχόμενων καιρικών αλλαγών.

www.haf.gr