Την Κυριακή 27 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Φάρσαλα.
Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο.
Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Φάρσαλα.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Πετρωτό.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καριανή Καβάλας.
Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 27,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 27/7/2014, ID: 19879

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) C-27J μετέφερε 5 ασθενείς από Κω και Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Χίο στη Μυτιλήνη.
Συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr