Πρώτη ”επίσημη” επιχειρησιακή ημέρα ισχύος τη ελληνοβουλγαρικής συμφωνίας Cross Border Operations for Air Policing ,χθες με την οποία παρέχεται η δυνατότητα αλληλοενημέρωσης και αλληλο’υ’ποστήριξης των δυο χωρών σε διαδικασία εντοπισμού, παρακολούθησης και αναχαίτισης ιπτάμενου ”άγνωστου ίχνους”- και πολιτικού.
Πρόκειται για συμφωνία  Τεχνική Διευθέτηση [Technical Arrangement (ΤΑ)], μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που υπογράφτηκε στις 18 Μαρτίου 2014, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Τουρνά και τον Διοικητή των Αεροπορικών Δυνάμεων της Βουλγαρίας, Υποπτέραρχο Konstantin Popof ως συνέχεια προηγούμενης γενικότερης συμφωνίας.

Δείτε περισσότερα.