Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδερή Μυτιλήνης.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδερή Μυτιλήνης.
Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σιμόπουλο Ηλείας.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Λιχάδα Ευβοίας.
Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/7/2014, ID: 20052

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από το Άκτιο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από Κώ και Σάμο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.

www.haf.gr