Την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην περιοχή Δύο Βουνά Φθιώτιδας.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/7/2014, ID: 20055

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς και 1 νεογνό από Κώ, Ρόδο και Χανιά σε Μυτιλήνη, Ηράκλειο και Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

www.haf.gr