Την Κυριακή 13 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κερατέα Αττικής.
Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γιανισκάρι Αχαίας.
Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 15,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 13/7/2014, ID: 20123

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από Μύκονο και Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr