13/7/1953 – Συγκροτήθηκε με υπουργική απόφαση το 30ο Αρχηγείο Αεροπορικού Υλικού (30 ΑΑΥ) με έδρα το Παλαιό Φάληρο. Αποστολή του ήταν αφενός η παροχή γενικής υποστήριξης εφοδιασμού, συντήρησης και μεταφορών σε όλες τις Μονάδες, αφετέρου η καθιέρωση ενιαίων και αποδοτικών μεθόδων και συστημάτων συντήρησης, εφοδιασμού και μεταφορών με την έκδοση κανονισμών και οδηγιών.

13/7/1922 – Πραγματοποιήθηκε η κηδεία των Τούρκων αεροπόρων, οι οποίοι είχαν φονευθεί κατά την αερομαχία της προηγούμενης ημέρας, με όλες τις τιμές που αρμόζουν σε ήρωες πολέμου. Την κηδεία παρακολούθησε όλο το προσωπικό της Β’ Μοίρας Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας.

www.haf.gr