11/7/1944 – Βομβαρδίστηκαν από τη 13η Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού (13 ΜΕΒ) η οποία έδρευε στο αεροδρόμιο του Biferno της Ιταλίας, το λιμάνι του Corsini και οι σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις στο Castel Bolognese.

11/7/1921 – Η Γ’ Μοίρα Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στο μέτωπο, που μετά την ελληνική προέλαση είχε μεταφερθεί ανατολικότερα, μεταστάθμευσε στο αεροδρόμιο του Εσκί Σεχήρ. Εκεί μαζί με τη Β’ Μοίρα αποτέλεσαν τον Αεροπορικό Τομέα Εσκί Σεχήρ.

11/7/1920 – Η Αεροπορία, λόγω της ραγδαίας προέλασης των ελληνικών στρατευμάτων, εκτέλεσε οκτώ πολεμικές αποστολές, με σκοπό την παρακολούθηση των κινήσεων των μεραρχιών και τη μεταβίβαση σ’ αυτές διαταγών της Στρατιάς Θράκης. Κατά τις αποστολές αυτές, πέρα από τις αναγνωρίσεις, βομβαρδίστηκε εχθρικός καταυλισμός, εχθρική πυροβολαρχία και φάλαγγες οχημάτων στην περιοχή Ουζούν-Κιοπρού, Ραιδεστού, Αϊρόπολης, Αδριανούπολης και Χάφσος. Επίσης ανευρέθη η Μεραρχία Ξάνθης, στην οποία ρίφθηκε διαταγή της Στρατιάς.

http://www.haf.gr/el/