Τρόπους συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν «αντισυνταγματικές και μη εφαρμοστέες» τις διατάξεις του «μνημονιακού» νόμου 4093/2012, με τις οποίες… επιβλήθηκαν από την 1η-8-2012 περικοπές στις αποδοχές των εν ενεργεία και συνταξιούχων στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών αναζητεί η κυβέρνηση, θέτοντας ταυτόχρονα δύο αλληλοσυγκρουόμενους στόχους: την ικανοποίηση των στρατιωτικών-σωμάτων ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κανένα πολιτικό κόστος για τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα, αλλά και τη συμμόρφωση με τη «μνημονιακή» δέσμευση για την εφαρμογή άλλων εναλλακτικών μέτρων που θα καλύπτουν το νέο δημοσιονομικό κενό το οποίο θα προκληθεί.

Δείτε περισσότερα.