Σε πορεία υλοποίησης έχει τεθεί η μείωση του αριθμού των νομοθετημένων θέσεων (ΝΟΘ) των ανωτάτων αξιωματικών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΔ) με πρώτο σημαντικό ορόσημο τις κρίσεις του περασμένου Μαρτίου.

Δείτε περισσότερα.