Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ελαιοχώρι Αρκαδίας.
Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/6/2014, ID: 20427

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Ελευσίνα.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) ΑΒ-205 μετέφερε 1 ασθενή από την Ίο στο Ηράκλειο.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,6 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr