Οι εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α) αδιαμφισβήτητα είναι στρατηγικής αξίας νευραλγικές υποδομές. Από την ασφαλή λειτουργία τους κρίνεται εν πολλοίς η διεξαγωγή των αεροπορικών επιχειρήσεων. Η προσβολή τους δεν είναι μόνον υπόθεση αεροπορικών απειλών αλλά και ασύμμετρων, ανορθόδοξων θα λέγαμε. Δεν είναι λίγες οι φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν που οι εγκαταστάσεις της Π.Α βρέθηκαν στον στόχο επίδοξων ατόμων με ύποπτες προθέσεις. Στο παρών άρθρο εξετάζουμε αναλυτικά τις απειλές, το υφιστάμενο σύστημα προστασίας των «ευαίσθητων» εγκαταστάσεων καθώς και τους λόγους για τους οποίους ο δυνητικός αντίπαλος πιθανόν να επιλέξει αυτή την «λύση» του ανορθόδοξου πολέμου.

Δείτε περισσότερα.