Καθώς έχετε ενημερωθεί ήδη από την e-Amyna, η εμπλοκή της ΠΑ στην φετινή άσκηση “ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2014″ με πολύπλοκα σενάρια ναυτικής προσβολής συνδυασμένων όπλων, ήταν εξόχως διευρυμένη. Η στενή συνεργασία τακτικών αεροσκαφών και μονάδων επιφανείας προβάλλεται συχνά ως η ενδεδειγμένη μέθοδος διεξαγωγής επιχειρήσεων σε παράκτια περιβάλλοντα. Το κείμενο που ακολουθεί διερευνά τόσο τη σκοπιμότητα υιοθέτησής της, υπό το πρίσμα της ιστορικής εμπειρίας, όσο και τη δυνατότητα εφαρμογής της, υπό το βάρος της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Δείτε περισσότερα.