Την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης περιοχή Άγιος Πέτρος, στην Τρίπολη.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/6/2014, ID: 20580

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Ρόδο.
Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Αθήνα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 7,3 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.

www.haf.gr