Ανακοινώθηκαν στις 13 Ιουνίου 2014, οι καταστάσεις Δεκτών – Απορριπτέων Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημ. Έτους 2014-2015, καθώς και το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) κατά σχολή.