Ανακοινώθηκαν από τις στρατιωτικές σχολές τα ονόματα τόσο των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για τις προκαταρκτικές εξετάσεις όσο και των υποψηφίων που απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά τους. 24 άτομα απορρίφθηκαν από τη ΣΑΝ, ενώ στη ΣΣΑΣ ο αριθμός των ατόμων που απορρίφθηκαν ανέρχεται σε 116. Στη ΣΜΥΝ ο αριθμός ανέρχεται σε 44 άτομα, 31 στις σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας, 27 στην Ευελπίδων, 12 στη ΣΝΔ.

Δείτε περισσότερα.