Την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αρμενιστή Χαλκιδικής.
Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 23,3 ώρες πτήσης.

www.haf.gr