11/6/1954 – Καθιερώθηκε με Βασιλικό Διάταγμα ως εορτή της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος θεωρείται προστάτης του “Όπλου”. Η επίσημη αυτή θρησκευτική εορτή (8 Νοεμβρίου) καθορίστηκε να εορτάζεται με λαμπρότητα από τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

11/6/1920 – Η Ελληνική Αεροπορία είχε εντολή να παρακολουθεί συνεχώς και να παρενοχλεί τον εχθρό που υποχωρούσε από το Σόμα προς Μπαλικεσσέρ. Για το σκοπό αυτό βομβάρδισε τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπαλικεσσέρ, συρμούς και μία αμαξοστοιχία, χωρίς καμία απώλεια ή βλάβη, παρά τη μεγάλη διάρκεια της πτήσης, καθώς και τη μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα της Φιλαδέλφειας, το σιδ. σταθμό και την πόλη Κουρντάγ, εχθρικό καταυλισμό και ομάδες στρατιωτών. Επίσης, πραγματοποίησε αναγνώριση του τομέα Μπαλικεσσέρ, πολυβολώντας εχθρικά στρατεύματα, και Σαλιχλή – Φιλαδέλφειας.

www.haf.gr