Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, επιθεώρηση στην Ελλάδα από τριμελή ομάδα αξιολογητών από τη Ρωσία, σε εφαρμογή του Κειμένου Βιέννης 2011. Το Κείμενο της Βιέννης 2011 είναι ένα, πολιτικά, δεσμευτικό έγγραφο το οποίο συνιστά ένα διευρυμένο κατάλογο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (ΜΟΕΑ).

Δείτε περισσότερα.