Την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ιτέα.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/6/2014, ID: 20938

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Αίγινα στην Αθήνα.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 2,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr