Περισσότερο από έντεκα μήνες περιμένουν οι στρατιωτικοί, που αποστρατεύτηκαν, για να πάρουν το εφάπαξ που δικαιούνται. Η βασική αιτία είναι η πολύ κακή κατάσταση των μετοχικών ταμείων. Επισημαίνουμε ότι,… το εφάπαξ που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, οι οποίοι αποστρατεύονται, είναι αμιγώς ανταποδοτικού χαρακτήρα και όχι προνοιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στρατιωτικοί που αποστρατεύθηκαν στις κρίσεις του Μαρτίου του 2013 δεν έχουν πάρει ακόμη εφάπαξ! Οι αιτήσεις που εκκρεμούν και στα τρία μετοχικά ταμεία ξεπερνούν τις 2.200. Πιο συγκεκριμένα:

Δείτε περισσότερα.