29/5/1920 – Πραγματοποιήθηκε από αεροσκάφη Breguet 14 αναγνώριση του τομέα Ουζούν – Αδριανούπολης, η οποία στέφθηκε με πλήρη επιτυχία. Με τη λεπτομερή αναφορά του παρατηρητή η Στρατιά λάμβανε γνώση για πρώτη φορά της κατάστασης που επικρατούσε στον εχθρικό τομέα, αλλά και των αμυντικών οργανώσεων του εχθρού. Οι πληροφορίες αποδείχθηκαν πολύτιμες για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, και ο Διοικητής της Στρατιάς απένειμε έπαινο στους δύο αεροπόρους (οδηγός και παρατηρητής) που εκτέλεσαν την αποστολή.

www.haf.gr