Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάρυμνα του νομού Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,6 ώρες πτήσης.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/5/2014, ID: 21164

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

www.haf.gr