Συμμετοχή Δοκίμων της ΣΥΔ στο Σ.Β.Ε.Κ.

Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Κ.Ε.Α.Π.), στη Ρεντίνα, η τελετή αποφοίτησης της ”2013 ΣΤ’ ΕΣΣΟ” του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομέων (Σ.Β.Ε.Κ.).

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Συμμετοχή Δοκίμων της ΣΥΔ στο Σ.Β.Ε.Κ., ID: 21195

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Στο Σχολείο συμμετείχαν και περάτωσαν επιτυχώς τη βασική εκπαίδευση καταδρομέων και δέκα (10) πρωτοετείς Δόκιμοι, ειδικότητας Αμύνης Αεροδρομίων, της 51ης Σειράς Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ).

Δείτε φωτογραφίες.