Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη ΣΟΧ 1/2014 ορίζεται η Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η Πέμπτη 29 Μαΐου 2014.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A56-2%CE%956

www.haf.gr