Κοροϊδία η πλασματική πενταετία (για σύνταξη) στους Στρατιωτικούς

Με πολύ σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στρατιωτικοί τις υποτιθέμενες βελτιώσεις στο συνταξιοδοτικό καθεστώς τους, που επέρχονται με το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που… οι υποσχέσεις της Πολιτείας διαψεύσθηκαν και είδαν να εφαρμόζεται στις αποδοχές τους η δυσμενέστερη δυνατή εκδοχή των μέτρων.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Κοροϊδία η πλασματική πενταετία (για σύνταξη) στους Στρατιωτικούς, ID: 21220

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δείτε περισσότερα.