Ολόκληρο το κείμενο του Σχεδίου Νόμου με το οποίο καθορίζεται ότι όλες οι στρατιωτικές μονάδες και υπηρεσίες ανά την ελληνική Επικράτεια  και σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας , βαθμού κλπ  δίνονται  τα 5 πλασματικά χρόνια ώστε με τα 35 χρόνια πραγματικής προϋπηρεσίας να αθροίζονται και να δίνουν τα 40 που προβλέπει ο νόμος του 2010, παρουσιάζει το OnAlert.

Δείτε περισσότερα.